- 2012elections - 9/11 Special Coverage - aca - africanamericanalzheimers - aids - Alabama News Network - american - Awards & Expo - bees - bilingual - border - californiaeducation - Caribbean - cir - citizenship - climatechange - collgeinmiami - community - democrats - ecotourism - Elders - Election 2012 - elections2012 - escuelas - Ethnic Media in the News - Ethnicities - Events - Eye on Egypt - Fellowships - food - Foreclosures - Growing Up Poor in the Bay Area - Health Care Reform - healthyhungerfreekids - howtodie - humiliating - immigrants - Inside the Shadow Economy - kimjongun - Latin America - Law & Justice - Living - Media - memphismediaroundtable - Multimedia - NAM en Espaol - Politics & Governance - Religion - Richmond Pulse - Science & Technology - Sports - The Movement to Expand Health Care Access - Video - Voter Suppression - War & Conflict - 攔截盤查政策 - Top Stories - Immigration - Health - Economy - Education - Environment - Ethnic Media Headlines - International Affairs - NAM en Español - Occupy Protests - Youth Culture - Collaborative Reporting

Cư Dân Sắc Tộc ở California Muốn Chính Phủ Làm Nhiều Hơn Cho Môi Trường

New America Media, News Report, Mary Ambrose Posted: Aug 11, 2008

Ghi chú của Chủ Bút: Theo một bản thăm ḍ ư kiến gần đây th́ cộng đồng người Mỹ gốc Châu Mỹ La Tinh, Châu Á và Châu Phi ở California đều đồng ḷng với tất cả cư dân khác trong tiểu bang về ước muốn chính phủ xử trí những vấn đề môi trường như ô nhiễm không khí và hâm nóng toàn cầu. Những cộng đồng bị ô nhiễm nặng phải được góp phần trong việc t́m ra giải pháp. Bà Mary Ambrose là người viết chính luận về môi trường cho New America Media.

Translation in English

SAN FRANCISCO - Vấn đề môi trường phải là một ưu tiên. Đó là thông điệp mà cư dân California, dù từ những cộng đồng nghèo nhất tiểu bang, gửi đến chính phủ, theo một bản thăm ḍ ư kiến mới của Public Policy Institute of California (PPIC). Gần như sáu trên mười cư dân California nói rằng tiểu bang phải cấp thời có biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm, mặc dù ngân sách đang thoi thóp v́ thiếu hụt. Chỉ có 36 phần trăm muốn chờ đến khi ngân sách được tốt hơn. 51 phần trăm muốn tất cả các thành phần trong chính phủ giúp hạn chế việc làm thoái hóa môi trường.

45 cơ quan truyền thông sắc tộc và các nhóm dân thường bảo vệ môi trường đă thảo luận về kết quả của bản thăm ḍ ư kiến trong một hội thảo do New America Media tổ chức tại World Affairs Council (Hội Đồng Sự Vụ Thế Giới). Bản thăm ḍ ư kiến được cơ quan William and Flora Hewitt Foundation tài trợ.

Phẩm chất kém của khí thở vẫn là quan tâm hàng đầu của cư dân California; bảng sắp hạng này không thay đổi trong tám năm từ khi cơ quan PPIC thăm ḍ dư luận California về vấn đề môi trường.

Bản thăm ḍ ư kiến c̣n nhận thấy mối quan tâm về khí thở cao nhất ở Central Valley (51 phần trăm), rồi đến Los Angeles (47 phần trăm), tiếp đến Vùng Vịnh San Francisco (22 phần trăm) và quận hạt Orange/San Diego (19 phần trăm).

Như trong quá khứ, hơn bất cứ nhóm sắc tộc nào được thăm ḍ ư kiến, người Mỹ gốc Châu Mỹ La Tinh (45 phần trăm) tiếp đến người Mỹ gốc Phi Châu (40 phần trăm) nói rằng ô nhiễm không khí là một “đại vấn nạn.” Bản thăm ḍ ư kiến là “một minh chứng về sự quan tâm của người Châu Mỹ La Tinh” hơn là một “phát giác”, phát biểu của ông Alberto Mendoza, Chủ Tịch hội Liên Minh V́ Khí Thở Sạch ở Los Angeles.

Ông Mendoza lạnh lùng ghi nhận là bản thăm ḍ đă xác nhận điều mà ông đă biết: cộng đồng Châu Mỹ La Tinh quan tâm về sự thoái hóa môi trường và biết những hậu quả nếu sự việc không được giải quyết.

“Chúng tôi đến với chủ nghĩa môi trường qua những khó khăn kinh tế,” ông Mendoza nói. “Và, với tư cách một xă hội, chúng tôi lại trở về với nó.”

Tuy nhiên, chỉ có 16 phần trăm người da trắng (16 phần trăm) và 8 phần trăm (8 phần trăm) người Châu Á nghĩ rằng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khoẻ của họ mặc dù gần một nửa (48 phần trăm) người Châu Á được thăm ḍ ư kiến nói rằng ô nhiễm không khí là một vấn đề. Điều đó phản ảnh một “sự tách rời đáng kinh ngạc giữa người Châu Á và thế giới mà họ đang sống” ông Roger Kim của Hiệp Hội Môi Trường Châu Á-Thái B́nh Dương nói. “Chúng ta sống trong cùng một vùng, chúng ta thở cùng một khí thở,” ông lắc đầu ghi nhận.

Ông Tae Soo Jeong, chủ bút tờ Korea Times SF, đưa ra một giải thích. Khi ông ấy từ Korea đến Los Angeles nhiều năm trước, ông nói rằng ông nghĩ “không khí thật tuyệt vời. Tôi có thể chạy bộ, tôi có thể hít thở - tốt hơn rất nhiều không khí ở Seoul và những thành phố Châu Á khác.”

Những người Hàn Quốc ở Mỹ cũng rất ít người có bảo hiểm sức khoẻ, ông Kim ghi nhận, và những người Châu Á có thể nghĩ rằng con họ bị cảm cúm, trong khi thật ra chúng có thể bị hen suyễn do ô nhiễm gây ra.

Thiếu chẩn đoán bệnh thường nguỵ trang hậu quả của ô nhiễm trong giới lợi tức thấp trong cộng đồng Châu Mỹ La Tinh, ông Mendoza của Liên Minh V́ Khí Thở Sạch ở Los Angeles đồng ư. Nhưng hơn bất cứ nhóm nào, 78 phần trăm người Châu Mỹ La Tinh đă rút bớt việc lái xe và, hơn hẳn người da trắng, đi xe chung hay dùng phương tiện di chuyển công cộng để đi làm.

Dù họ đi xe chung hay không, hầu hết cư dân California muốn các hăng sản xuất xe ô-tô cải thiện hiệu quả năng lượng xe của họ, dù có phải chính phủ bắt buộc họ và việc đó sẽ làm tăng giá mua xe. 8 trên 10 người được thăm ḍ ư kiến muốn chính phủ liên bang tài trợ cho công cuộc nghiên cứu năng lượng từ sức gió và nước và đă có tăng trưởng trong sự ủng hộ năng lượng hạt nhân (44 phần trăm thuận và 50 phần trăm chống).

Điều ngạc nhiên cho những câu hỏi về nguồn gốc của năng lượng là - lần đầu tiên từ năm 2003 – đa số cư dân California ủng hộ việc đào thêm giếng dầu ngoài khơi. Có thêm 10 điểm tăng so với bản thăm ḍ tháng 7, năm 2007, và cơ quan PPIC nói rằng điều này có được do sự ủng hộ của đảng Cộng Hoà.

Không kể liên quan chính trị, cơ quan PPIC nhận thấy có thể người bỏ phiếu tin tưởng Obama hơn McCain trong việc xử lư những vấn đề môi trường (52 và 28 phần trăm) và chính sách năng lượng (51 và 33 phần trăm).

Ông Mendoza của Liên Minh V́ Khí Thở Sạch kêu gọi tham gia mạnh mẽ hơn trong tiến tŕnh chính trị của những người bị ảnh hưởng nặng nhất v́ ô nhiễm. Ông Roger Kim biểu đồng t́nh với lời nói đó. “Cộng đồng chúng ta đang bị ảnh hưởng nặng, và chúng ta muốn được góp một phần trong việc t́m ra giải pháp,” mặc dù ông nói rằng ông cảm thấy thất vọng trong nỗ lực đem sự liên kết này vào cộng đồng Châu Á.

Người Châu Á chiếm 12 phần trăm tổng số những người ghi danh bỏ phiếu ở California, nhưng thật sự chỉ có 7 phần trăm đi bầu, ông Kim phàn nàn. Do đó, mặc dù người Châu Á đứng đầu danh sách những nhóm sắc tộc (80 phần trăm) trong việc ủng hộ mục đích của tiểu bang nhằm giảm thiểu khí thải nhà kính trở về mức độ của năm 1990 vào năm 2020, điều đó không được chuyển thành sức mạnh chính trị. Ngay cả như tháng vừa qua ở thành phố Richmond, California, nơi mà có đến 350 chỗ thải khí độc hại, nhóm của ông Kim, Hiệp Hội Môi Trường Châu Á-Thái B́nh Dương, đă rất khó khăn huy đông cộng đồng người Lào chống lại đề nghị mở rộng nhà máy của hăng Chevron.

Bà Sandy Close, Giám Đốc Điều Hành của NAM (New American Media) mô tả bản thăm ḍ ư kiến như “một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ cho cả cơ quan NAM và các nhóm truyền thông sắc tộc.” Bà nói, “tất cả các cơ quan truyền thông phải ưu tiên nói về sự thoái hoá của môi trường và thay đổi khí hậu, như chúng ta nói về giáo dục và di dân.”

Bà Margaret Gordon, đồng-giám đốc của West Oakland Environmental Indicators Project (Dự Án Biểu Đồ Môi Trường Phía Tây Oakland) và là một uỷ viên hội đồng Cảng Oakland đồng ư. Lưu ư rằng nhiều kỹ nghệ ô nhiễm cao nhất đều ở gần những cộng đồng người Mỹ Châu Phi, bà Gordon nói, “Người Mỹ Châu Phi biết rất rơ sức khoẻ của họ bị ảnh hưởng do phải sống gần những nguồn ô nhiễm luân lưu và di động. Trong lịch sử, cộng đồng chúng ta đă chiu đựng một gánh nặng môi trường không đồng đều.”
Living Without a Car: My New American ResponsibilityPage 1 of 1

-->
Advertisement


ADVERTISEMENT


Just Posted

NAM Coverage

Civil Liberties

Why There Are Words

Aug 10, 2011