- 2012elections - 9/11 Special Coverage - aca - africanamericanalzheimers - aids - Alabama News Network - american - Awards & Expo - bees - bilingual - border - californiaeducation - Caribbean - cir - citizenship - climatechange - collgeinmiami - community - democrats - ecotourism - Elders - Election 2012 - elections2012 - escuelas - Ethnic Media in the News - Ethnicities - Events - Eye on Egypt - Fellowships - food - Foreclosures - Growing Up Poor in the Bay Area - Health Care Reform - healthyhungerfreekids - howtodie - humiliating - immigrants - Inside the Shadow Economy - kimjongun - Latin America - Law & Justice - Living - Media - memphismediaroundtable - Multimedia - NAM en Espaol - Politics & Governance - Religion - Richmond Pulse - Science & Technology - Sports - The Movement to Expand Health Care Access - Video - Voter Suppression - War & Conflict - 攔截盤查政策 - Top Stories - Immigration - Health - Economy - Education - Environment - Ethnic Media Headlines - International Affairs - NAM en Español - Occupy Protests - Youth Culture - Collaborative Reporting

Quan Điểm: Cư Dân California có thể nắm lấy cơ hội để cải tổ chánh phủ.

New America Media, Opinion, James E. Canales Posted: Feb 10, 2011

Quan Điểm: Cư Dân California có thể nắm lấy cơ hội để cải tổ chánh phủ.

Bài của James E. Canales.

Đối với một số người, sân khấu dường như được chuẩn bị cho một câu chuyện buồn
chán. Một ông thống đốc mới vừa đến Sacramento, để thấy tiểu bang đang đương đầu
với một sự thâm thục ngân quỷ to lớn – 25 tỷ trong ṿng 18 tháng tới. Như thường
lệ, ngân quỷ do ông thống đốc đề nghị gây nhiều bất đồng ư kiến. Các phe phái đă
dược lựa chọn, các làn ranh đă được vẻ lên, các lập trường trở nên cứng rắn, và
nhiều tỷ cắt giảm chi tiêu khả thi và các thuế má một lần nữa là đề tài bàn cải
trong thành phố.


Tuy nhiên kỳ này, đối với những ai trong chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có thể
t́m cách làm cho chánh phủ của chúng ta hoạt động hữu hiệu hơn, th́ có một sản
vật hiếm có dang xuất hiện ở ṭa nhà Quốc Hội tiểu bang: hy vọng.

Thật khó mà nói đến hy vọng khi phải chấn chỉnh chánh phủ tiểu bang mà không tỏ
ra vẻ ngây thơ. Tuy nhiên, chúng ta thấy trước mắt một sự kết hợp các lực lượng
đang tạo nên một trong những cơ hội duy nhứt – có lẽ một lần trong một thế hệ. -
để vươn lên khỏi cuộc ấu đả chánh trị và tạo dựng tương lai của tiểu bang.

California phải đương đầu với một t́nh trạng tương tự cách đây một thế kỷ. Năm
nay đánh dấu sinh nhựt lần thứ 100 các cải cách kỷ nguyên Cấp Tiến
(Progressive-era reforms) của Hiram Johnson, khi các cử tri bất măn với một
chánh phủ yếu kém chế ngự bởi các khối lợi ích riêng, các giới tài phiệt hỏa xa
của thời kỳ đó, đă xây dựng phần lớn nền dân chủ chúng ta tin cậy ngày hôm nay.
Nh́n ở đâu chúng ta cũng thấy những phản ảnh của một kỷ nguyên mà cư dân
California đă t́m sự can đảm dể sử dụng quyền lực chánh trị và yểm trợ một loạt
cải tạo đă tạo dụng lại chánh quyền và đặt để nhiều quyền hành hơn trong tay
người dân.

Mặc dầu các cải cách kỷ nguyên Cấp Tiến rất có nhiều quyền lực, chúng bây giờ đă
già đi một thế kỷ và mỗi ngày sự khẩn thiết của những cải cách của thế kỷ 21 trở
thành lớn hơn. Các cử tri California dường như sẵn sang để cải tổ. Các cử tri
thường nhựt, từ phụ huynh học sinh bất măn với các trường học yếu kém của các
con đến những chủ cơ sở thương mại lo ngại về những vấn đề tài chánh kinh niên
của tiểu bang, đang biểu lộ sự thất vọng với hiện trạng và đ̣i hỏi thay đổi.

Cuộc bầu cử vừa qua cho thấy sự khác vọng thay đổi đă phát triển nhiều như thế
nào trong một nền kinh tế khó khăn, với một loạt dự luật mới thay đổi mọi thứ từ
bỏ thâm ngân quỷ đến phương thức vẻ lại các địa hạt chánh trị. Và Thống Đốc
Jerry Brown đă đắc cử trong lúc hứa thực thi các sự thay đổi hạ tầng kiến trúc
của chánh phủ của chúng ta để làm cho nó ít “phức tạp, khó hiểu và kém hiệu quả”
hơn. Ngân quỷ của ông đặc sự cải tổ có hệ thống vào hàng đầu của chương tŕnh,
và một nhóm ủng hộ viên lớn tiếng trong Lập Pháp dường như sẵn sang đi theo sự
hướng dẫn của ông.

Ở ngoài Sacramento, những nổ lực có tổ chức và được tài trợ đang tăng thêm đà
cho những kêu gào cải tổ của cử tri. Người ta đặc nhiềy kỳ vọng vào một nhóm mới
hấp dẫn của các nhà lănh đạo có đầu óc cải tạo tài trợ bởi Nicolas Berggruen
được gọi là “the Think Long Committee for California” ((Ủy Ban Nghĩ Xa Cho
Califorjnia.) Số tiền 20 triệu ông Berggruen cam kết để đẩy mạnh những ư kiến
cải tổ kiến trúc tốt nhất, từ chánh sách thuế má đến tiến tŕnh các dự luật đă
giúp đở thay đổi giọng điệu ở Sacramento.

Một diễn biến hấp dẫn khác là nổ lực từ bên dưới của tổ chức California Alliance
(Liên Hiệp California), một sự kết hợp của 20 tổ chức địa phương hoạt động trên
nhiều vấn đề liên quan đến công b́nh xă hội, đă họp lại để tranh đấu cho cải tổ
chánh phủ và tài chánh v́ họ tin rằng những cải tổ này cần thiết để thực thi
thay đổi thật sự. Trong những tháng dẫn đến ngày bầu cử, liên hiệp đă đích thân
giải thích cho 175,000 cử tri rằng làm cho chánh phủ hoạt động tốt hơn là phương
cách duy nhất để cho California thực hiện các giấc mơ của ḿnh.


Năm tổ chức quyên trợ lớn nhất ở California đă hiệp lực và t́m cách đẩy mạnh cái
đà này bằng cách tái xác nhận ư chí cải tổ của chúng tôi. Các tổ chức California
Endowment, the Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, và Hewlett, Irvine and Packard
foundations vừa rồi đă cung cấp tổng số 15.5 triệu trong ṿng bốn năm tới cho
California Forward, một nhóm có sự tham gia rộng lớn, không phe phái thành lập
bởi các tổ chức của chúng tôi năm 2008 được nêu lên tên tuổi như là một trong số
ít những nổ lực thật sự không phe phái nhắm vào sự phát triển những giải pháp
thực dụng cho một loạt thách thức liên quan đến chánh quyền California.


California Forwardhiện nay đang tổ chức một cuộc đối thoại khấp tiểu bang có tên
là “Speak Up California,” kêu gọi các nhà lănh đạo công dân, các nhóm kinh
doanh, tổ chức bất vụ lợi và viên chức dân cử khấp tiểu bang chia sẻ các ư kiến
về cải cách và nói bằng cách nào cử tri đoàn cải cách đang gia tăng này có thể
biến những ư kiến này thành sự thật.

Chúng tôi tin chắc rằng đây là cuộc đối thoại cư dân California cần phải có. Và
trong lúc chúng tôi thấy sự phối họp mạnh mẽ của các nhà lănh đạo có ảnh hưởng
và công dân thường nhật đứng lên tham gia vào phong trào cải cách này - từ ông
thống đốc cho đến danh sách gây nhiều ấn tượng của các cố vấn cho Think Long
Committee cho đến các nhóm thuộc California Alliance – chúng tôi hy vọng hơn lúc
nào hết rằng năm nay là năm mà chúng tôi có thể t́m được một phương cách để làm
cho chánh phủ của chúng ta hoạt động tốt đẹp hơn để phục vụ người dân
California.

Chúng tôi xin mời quư vị tham gia cùng chúng tôi và đóng một vai tṛ trong việc
giải quyết sự thách thức của chánh quyền tiểu bang. Cuộc đối thoại đă bắt đầu.
Cái đà sẵn có. Thời gian là bây giờ. Hiram Johnson và các nhà cải cách của ông
đă chứng minh điều này cách đây một thế kỷ. Chúng ta có thể làm chuyện đó một
lần nữa.


James E. Canales là chủ tịch và Giám Đốc Điều Hành của James Irvine Foundation,
một cơ quan thiện nguyện tư. Irvine là một ủng hộ viên lớn cho New America
Media. Một phiên bản của quan điểm ban biên tập này đă xuất hiện trên Sacramento
Bee.Page 1 of 1

-->
Advertisement


ADVERTISEMENT


Just Posted

NAM Coverage

Civil Liberties

Why There Are Words

Aug 10, 2011