Washington Minority Businesses Not Getting Stimulus Funds

New America Media, News Report, Katie Schmidt Posted: Dec 19, 2009

SEATTLE, Wash. -- Chamber of Commerce officials and business owners say that federal stimulus money has not been effective in helping minority-owned businesses in Washington, even though $5.4 billion has been awarded to the state, according to the website recovery.gov.

According to the most recent data published by the U.S. Department of Commerce Minority Business Development Agency on the state of Washington, minority businesses brought in over $10.7 billion in gross receipts and provided 75,000 jobs in 2002. Given language barriers, lack of local connections and limited access to credit, however, minority business owners have been hit hard by the economic crisis, and they may have a more difficult time accessing help from government programs designed to aid small businesses.

“I do not know of any single business that is Latino that has applied for stimulus funds and that has gotten a grant,” said Michael Arens, who works as treasurer for the Northwest Washington Hispanic Chamber of Commerce, and has a paralegal business of his own.

He said that language barriers and a lack of education made it hard for members of the Latino community to take part in government programs.

“There are a lot of Latinos that are busy working and doing other things, so it is difficult for them to go to school and learn English,” he said.

Trong Pham, president of the Washington Vietnamese American Chamber of Commerce, agreed that language barriers often prevent Vietnamese business owners from finding out about programs that are there to help them.

“They need to have some kind of outreach program,” he said, referring not only to federal stimulus programs but also the Small Business Administration (SBA), a government agency specifically designed to help people start and finance small companies.

“Now it’s us that’s reaching out and not the federal agency,” Pham said. “There’s no funding that’s available for translation services.”

Jesse Robbins, who works for the Business and Economic Development Center at the University of Washington, said studies done by his organization have found that minority businesses also have a harder time accessing credit than other businesses do. He said this was probably because minority-owned businesses are generally smaller and because there are inherent biases in the lending process.

“All of the effects created through the economic crisis are amplified in the minority community,” he said.

Tiffany Bui agreed that the tight credit market made it hard for people like herself to get started. She said that when she started her printing company, Alpha Graphics, in Everett, earlier this year, getting a loan from the SBA took between six and eight months and required that she use her house as collateral.

“We went through the SBA loan program and it was very discouraging,” she said. “There was really no room for flexibility.”

Fernando Martinez, president of Northwest Minority Supplier Development Council, said his organization tries to pair minority-owned businesses with Fortune 500 companies and government agencies in Washington, Oregon, Alaska, Idaho and Montana.

He said that some public agencies, like the Department of Transportation, were working hard to make sure the stimulus money they received benefited minority firms. Others, however, have chosen to work with companies they are familiar with because of time restraints on getting projects done, he said.

“The stimulus funding is continually getting to non-minority companies, companies that are already doing business with the government,” Martinez said. “From this council’s perspective it is not really meeting the need or creating economic parity.”

Dr. Leon F. “Skip” Rowland, executive director of the Urban Enterprise Center at the Greater Seattle Chamber of Commerce, agreed that knowing the right people and having connections was an important part of doing business in Seattle.

“Culture is an operating system, a way of doing business,” he said. “If you do not speak English you’re going to have a disadvantage in the marketplace.”

However, Rowland said that the disadvantages that some minority business owners face cannot be attributed to their minority status, but were the result of the natural tendency of established businesses to work with the familiar. He said that minority companies who had learned to work within this system could do very well.

“There is no complaint in an organized way that I have heard that says that minorities aren’t getting their fair share,” he said.

Martinez, on the other hand, said that he thought that there are ways the stimulus program itself should address the disadvantages that minority-owned firms have during an economic crisis. He said that it would be hard to create a level playing field without explicitly requiring that a certain percentage of stimulus funds go to underrepresented business.

“If they are considering a second stimulus, there should be more requirements ensuring that the ethnic minorities and women have access,” he said.

For more information about the stimulus package in Washington State on the Internet:
http://www.recovery.gov
For more information about the Small Business Administration:
http://www.sba.gov/

Katie Schmidt is a student in the University of Washington Department of Communication News Laboratory.

Bài đă đăng trên báo Người Việt Tây Bắc ngày 15 tháng 12, do ṭa soạn NVTB dịch.

Qũy Hỗ Trợ nhằm kích thích kinh tế- doanh nghiệp của Liên Bang chưa chắc đến tay của những doanh nghiệp sắc tộc thiểu số tại Washington

Một số Pḥng Thương Mại và chủ doanh nghiệp từng thổ lộ, khi nói rằng quỹ bảo trợ nhằm kích thích kinh tế, doanh nghiệp chưa chứng tỏ đă giúp ǵ nhiều tới các doanh nghiệp mà chủ là người sắc tộc thiểu số tại Washington, dù tài liệu từ www.recovery.gov cho rằng TB Washington đă được chia tới : $5.4 tỷ đô lă từ quỹ này.

Theo số thống kê mới nhất của Bộ Thương Mại, cơ sở phát triển kinh doanh của những người sắc tộc thiểu số, th́ số tổng thu nhập doanh nghiệp lên tới $10.7 tỷ và từng tạo ra 75,000 việc làm ăn (tính theo thống kê vào năm 2002).

Nhưng v́ trở ngại ngôn ngữ, thiếu quen biết rộng, và không có phương tiện chứng minh tín dụng. Cho nên từ đó, các chủ doanh nghiệp sắc tộc thiểu số bị ảnh hưởng rất nhiều hơn hơn ở vào thời kinh tế khó khăn. Hơn nữa, có lẽ họ càng gặp nhiều khó khăn hơn khi đi xin sự giúp đỡ của những chương tŕnh chính phủ thiết lập ra với mục đích giúp tiểu thương.

“Tôi không thấy được bất cứ doanh nghiệp nào với người gốc Tây Ban Nha làm chủ mà đă xin được trợ cấp, từ tiền kích thích và được bảo trợ của Liên Bang,” ông Michael Arens nói như thế. Ông Arens là người tổng tài chánh của Pḥng Thương Mại nhóm người gốc Tây Ban Nha Tiểu Bang Washington vùng Tây Bắc và hiện cũng có văn pḥng phụ tá luật riêng.

Ông nói v́ có trở ngại ngôn ngữ và thiếu sự hướng dẫn học hỏi chuyên ngành, khiến nhiều người trong cộng đồng gốc Tây Ban Nha thấy khó khăn tham gia vào những chương tŕnh chính phủ đề ra nhằm giúp họ.
“Có rất nhiều người gốc Tây Ban Nha đầu tắt mặt tối làm việc và lo về những việc khác, cho nên họ không có thời gian học thêm tiếng Anh,” ông Arens nói.

Ông Phạm Trọng, chủ tịch của Pḥng Thương Mại người Việt tại Washington (WAVA) đồng ư trở ngại về ngôn ngữ làm cho nhiều chủ tiểu thương người Việt thấy khó hiểu biết về những chương tŕnh chính phủ đề ra có thể tạo cơ hội giúp họ. cần phải có những chương tŕnh tiếp cận, gặp gỡ và giải thích cho các cộng đồng Da Màu. Họ cần hợp tác với Pḥng Thương Mại địa phương để hướng dẫn tiểu thương gia, tham dự vào những chương tŕnh Kích Thích Kinh Tế của Chính Quyền tài trợ bởi tiền thuế thu nhập của người dân,” ông Trọng nói về cả hai chương tŕnh kích thích cùng với Small Business Administration, cơ sở chính phủ giúp tiểu thương và hỗ trợ công ty nhỏ. Anh Jesse Robbins làm việc cho Trung Tâm Phát Triển Kinh Doanh và Kinh Tế tại ĐH Washington nói có nghiên cứu chứng tỏ doanh nghiệp tiểu thương sắc tộc thiểu số gặp khó khăn hơn được tin dùng so với những công ty khác. Anh Jesse nói chắc nguyên nhân là tiểu thương sắc tộc thiểu số thường là nhỏ hơn, và cũng có những sự phân biệt sâu trong hệ thống cho mượn tiền.

“Tất cả vấn đề của kinh tế khung hoảng tram trọng hơn trong cộng đồng sắc tộc thiểu số,” anh Jesse nói.
Cô Bùi Tiffany đồng ư thị trường tín dụng cho vay mượn, thật khó khăn cho những người mới khởi sự làm doanh nghiệp như cá nhân cô. Khi cô mở tiệm in, Alpha Graphics, ở Everett đầu năm 2009, cô phải đợi 6-8 tháng để vay tiền của SBA. Cô cũng phải đem cả nhà riêng của ḿnh làm tiền thế chấp khi vay mượn. Cô nói thêm: “ Khi mới đến cơ quan SBA, thật cảm thấy gần như là thất vọng…, khiông có một sự linh động mềm mỏng nào được chấp nhận, khi muốn vay tiền…”
Ông Fernando Martinez, chủ tịch của Northwest Minority Supplier Development Council, nói công ty của ông muốn giới thiệu doanh nghiệp chủ sắc tộc thiểu số với những công ty lớn Fortune 500 và những cơ sở công quyền tại Tiểu Bang Washington, Oregon, Alaska, Idaho và Montana.
Ông Martinez nói có những cơ sở chính phủ như Bộ Giao Thông cố gắng bảo đảm tiền quỹ kích thích họ nhân sẽ giúp những công ty sắc tộc thiểu số. Nhưng có nhiều tổ chứckhác chỉ chọn những công ty họ quen thuộc v́ họ phải muốn làm việc cho xong gấp.
“Tiền kích thích kinh tế và doanh nghiệp, tiếp tục thiên về những công ty không phải là sắc tộc thiểu số, v́ những công ty đó đă làm việc với chính phủ trước đây,” ông Martinez nói.
“Từ quan điểm của công ty tôi, làm như vậy không đạt tới chủ trương xây dựng sự công bằng kinh tế.”
Tiến sĩ Leon F. “Skip” Rowland, chủ tịch của Urban Enterprise Center tại Pḥng Thương Mại Seattle, cho rằng “quen biết”, có những liên hệ rất là quan trong để thành công làm việc ở Seattle.
“Văn hoá là một phương cách điều hành việc làm ăn,” TS Skip nói. “Nếu bạn không biết nói tiếng Anh, th́ bạn sẽ gặp khó khăn trong thương trường.” Ngược lại, Tiến Sĩ Skip nói bất lợi của những chủ tiểu thương sắc tộc thiểu số không phải là v́ họ là người da màu nhưng v́ những công ty lâu dài thích làm việc với công ty quen biết. Ông nói các công ty từ sắc tộc thiểu số cần học làm quen cách thức như thế trong hệ thống này mới thành công được.
Dù vậy Tiến Sĩ Skip nói “Tôi chưa được nghe ai phàn nàn một cách chính thức là người sắc tộc thiểu số không được ăn chia công bằng,”
Ngược lại, Martinez cho rằng chương tŕnh kích thích kinh tế-doanh nghiệp, nên thừa nhận những sự bất lợi mà công ty sắc tộc thiểu số đối phó khi gặp kinh tế khủng hoảng. Ông Martinez nói rất là khó tạo một chiến trường công bằng khi chưa có quy định buộc có một số phần trăm từ tiền quỹ kích thích cũng phải nhằm giúp những doanh nghiệp sắc tộc thiểu số và phụ nữ, doanh nghiệp không tự xác định được vị thế của ḿnh.
“Nếu họ giới thiệu một kế hoạch kích thích thứ nh́ kế tiếp, th́ nên có những sự bắt buộc đ̣i hỏi phải nâng đỡ sắc tộc thiểu số và phụ nữ. Để biết thêm về Chương Tŕnh Kích Thích Kinh Tế Doanh Nghiệp ở Washington, xin thăm http://www.recovery.gov. Để biết thêm chi tiết về Small Business

Related Articles:

Minority Businesses Shut out of Stimulus Loans

Waiting on that Pot of MoneyPage 1 of 1

Share/Save/Bookmark
-->
Advertisement


ADVERTISEMENT


Just Posted

NAM Coverage

Business

ADVERTISEMENT

Advertisements on our website do not necessarily reflect the views or mission of New America Media, our affiliates or our funders.