- 2012elections - 9/11 Special Coverage - aca - africanamericanalzheimers - aids - Alabama News Network - american - Awards & Expo - bees - bilingual - border - californiaeducation - Caribbean - cir - citizenship - climatechange - collgeinmiami - community - democrats - ecotourism - Elders - Election 2012 - elections2012 - escuelas - Ethnic Media in the News - Ethnicities - Events - Eye on Egypt - Fellowships - food - Foreclosures - Growing Up Poor in the Bay Area - Health Care Reform - healthyhungerfreekids - howtodie - humiliating - immigrants - Inside the Shadow Economy - kimjongun - Latin America - Law & Justice - Living - Media - memphismediaroundtable - Multimedia - NAM en Espaol - Politics & Governance - Religion - Richmond Pulse - Science & Technology - Sports - The Movement to Expand Health Care Access - Video - Voter Suppression - War & Conflict - 攔截盤查政策 - Top Stories - Immigration - Health - Economy - Education - Environment - Ethnic Media Headlines - International Affairs - NAM en Español - Occupy Protests - Youth Culture - Collaborative Reporting

Thời gian đã đến: Truyền Thông sắc tộc Gọi cho cải cách nhập cư trong năm 2013

Posted: Jan 26, 2013

 
Xin Lưu ý: biên tập này được sản xuất với New America Media (http://www.newamericamedia.org), một hiệp hội quốc gia của các phương tiện truyền thông dân tộc, và đã được xuất bản bởi các phương tiện truyền thông dân tộc trên khắp đất nước để mang lại sự chú ý đến sự cấp thiết về cải cách nhập cư .

Tòa Bạch Ốc và Quốc hội phải nhanh chóng ban hành cải cách nhập cư toàn diện và nhân đạo.

Trong hậu quả của cuộc bầu cử năm 2012, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã bày tỏ sự cần thiết phải hành động về vấn đề này. Bây giờ cửa sổ cho pháp luật lưỡng đảng đã mở.

Truyền thông sắc tộc có cổ phần cao trong tương lai của chính sách nhập cư ở đất nước này. Đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác cùng nhau để có một biên tập chung để thúc giục Quốc hội và Tòa Bạch Ốc: năm 2013, năm cải cách nhập cư.

Đây không phải là chỉ đơn thuần là một vấn đề về chính trị. Chúng tôi kêu gọi cho cải cách nhập cư toàn diện bởi vì nó là điều kinh tế khôn ngoan và thực dụng hợp lý về mặt đạo đức mà phải làm.

Đất nước chúng ta là một quốc gia pháp luật, và rõ ràng là pháp luật nhập cư của Mỹ cần được cải tổ. Hệ thống nhập cư hiện giờ vô tác dụng, không chỉ cho 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ, mà đối với hàng ngàn người nhập cư khác không có được thị thực làm việc tại Hoa Kỳ; cho các doanh nghiệp Mỹ không thể thuê các công nhân mà họ cần; cho các gia đình chờ đợi trong nhiều năm để có được thị thực để đoàn kết đoàn kết thân nhân của họ tại Hoa Kỳ.

Chúng ta cần cải cách nhập cư toàn diện đoàn tụ gia đình, phục hồi năng lực của nền kinh tế, và làm sống lại bản sắc của chúng ta là một quốc gia phát triển mạnh trên sự đóng góp của những người gi dân làm việc chăm chỉ.

Rõ ràng là luật di trú liên bang của chúng ta hiện giờ không thực hành được. Không hành động nhập cư liên bang đã là lý do tại sao những tiểu bang Arizona đến Alabama phải viết luật pháp riêng biệt của chính họ. Ngay cả chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) là một viện trợ tạm thời mà không làm gì để giải quyết những vấn đề lớn hơn của một hệ thống nhập cư đã bị vỡ.

Xuất nhập cảnh đã được miêu tả như là một vấn đề gây chia rẽ. Trong thực tế nó không phải vậy. Tất cả chúng ta sẽ được hưởng lợi từ một hệ thống nhập cư có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của thị trường, bảo vệ tất cả các công nhân bị lạm dụng và bóc lột, và dừng lại chính sách chia rẻ cha mẹ từ con cái của họ.

Chúng ta cần phải một hệ thống nhập cư phản ánh những truyền thống tốt nhất lịch sử của nước Mỹ - phản ánh niềm tin của chúng ta trong công lý, bình đẳng, và cơ hội kinh tế.

Và như chúng ta nhìn về tương lai, chúng ta phải đảm bảo rằng mình vẫn còn khả năng để cạnh tranh trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa. Chúng ta cần phải tiếp tục thu hút người nhập cư xuất sắc, cần phải tiếp tục là một quốc gia của người lao động sáng tạo tài năng nhất thế giới.

Chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Nền kinh tế của chúng ta và tương lai của của nước Mỹ phụ thuộc vào hành động này.


Page 1 of 1

-->
Advertisement


ADVERTISEMENT


Just Posted

NAM Coverage

Civil Liberties

Why There Are Words

Aug 10, 2011